Samhällsanalys

Region Dalarna följer utvecklingen i Dalarna genom att löpande ta fram rapporter, analyser och undersökningar om Dalarna. Region Dalarna ansvarar även för uppföljningen av målen i den regionala utvecklingsstrategin.

Analyser görs inom olika områden

Förvaltningen tar fram analyser inom områden som bedöms som viktiga för den regionala utvecklingen såsom kompetensförsörjning, integration, transporter och infrastruktur, besöksnäring, industri och ungdomsfrågor. Analyserna ligger till underlag för förvaltningen och används i dialog med andra aktörer i Dalarna som jobbar med regional utveckling. Vissa underlag tas fram regelbundet medan andra kan vara punktinsatser vid behov. All kunskap är öppen och tillgänglig och hittas under statistik och rapporter.

Hade du nytta av informationen?