Nytt branschvalideringsverktyg för kockyrket

Nyhet – 12 juni 2023, kl. 10:21

Under en heldag i maj samlades Dalarnas kostchefsnätverk där branschvalideringsverktyget för kockyrket var ett av inslagen. Verktyget ingår i arbetet med att ta fram en stödstruktur för branschvalidering kock. Ett prioriterat utvecklingsområde i projektet Validering Dalarna i syfte att stärka kompetensförsörjningen av kockar i Dalarna.

Dagen inleddes med att Region Dalarna informerade om det nya Tillväxtfinansierade projektet Validering Dalarna och vår fortsatta satsning på branschvalidering kock under 2023-2024. Därefter höll Marina Nilsson på Utbildningsrådet för hotell- och restauranger (UHR) ett mycket uppskattat pass om bakgrunden till utvecklingsarbetet, var i processen de befinner sig just nu och vad som väntar härnäst. Marina beskrev bland annat att strävan med själva utvecklingsarbetet är att:

  • Stärka samverkan med branschen både inom offentlig och privat sektor.
  • Förkorta själva bedömningsperioden.
  • Stärka kopplingen mellan valideringen och utbildningssystemet.

Arbetet med en ny stödstruktur påbörjades redan 2021 i projektet Valideringslyft i nära samverkan med Utbildningsrådet för hotell- och restauranger (UHR), Offentlig Gastronomi Dalarna och Dalarnas kostchefsnätverk. Utvecklingsarbetet kom sedan att pausas i samband med att själva branschvalideringsverktyget tillfälligt stängdes 2022, men nu är alltså målet är att det digitala valideringsverktyget skall vara redo att börja testas under hösten. I det arbetet kommer redan certifierade yrkesbedömare att involveras och då förhoppningsvis av några av de certifierade i Dalarna. Efter det väntas en utvärdering innan det nya verktyget skall sjösättas efter årsskiftet.  

Tillbaka