Regional samverkan kring validering - avgörande för hållbar kompetensförsörjning

Nyhet – 10 april 2023, kl. 14:44

Inför Sobonas nationella valideringskonferens den 9 november 2022 intervjuades förvaltningen bland annat om vilken roll regioner har när det gäller arbetsmarknad och kompetensförsörjning.

Likaså om vilken betydelse samverkan mellan olika aktörer på olika nivåer har för att kunna nå framgång i det arbetet.

Ta del av intervjun "Regionerna har en viktig roll i arbetsmarknadsfrågorna och kompetensförsörjningen".

 

Tillbaka