Stöd och bidrag

Regionala utvecklingsnämnden beslutar om olika stöd och bidrag till insatser och verksamheter som ska bidra till genomförandet av Dalastrategin. Insatserna som ska genomföras ska bidra till ett klimatsmart, konkurrenskraftigt och sammanhållet Dalarna. Förvaltningen har dialog med projektägare och företag, bereder förslag till beslut samt följer upp.

Projektstöd

Projektstöd kan ges till regionala utvecklingsprojekt. Ofta medfinansieras dessa utvecklingsprojekt även med medel från exempelvis EU:s regionala utvecklingsfond (ERUF). Projektägare är vanligtvis företagsfrämjande organisationer i Dalarna.

Projektstöd

 

Företagsstöd och stöd till kommersiell service

Företagsstöd kan ges till vissa investeringar och konsulttjänster som främjar hållbara företag. Stöd till kommersiell service kan ges till företag för att upprätthålla och utveckla lokal service på landsbygden.

Företagsstöd
Stöd till kommersiell service

 

Driftsanslag och verksamhetsbidrag

Driftsanslag ges till Almi GävleDala.

Verksamhetsbidrag till:
Ung företagsamhet i Dalarna
Visit Dalarna
Byggdialog Dalarna
Dalarna Science Park
IUC Dalarna
Coompanion Dalarna

 

Hade du nytta av informationen?