Digital informationsträff angåede kommande utlysning från Tillväxtverket

Nyhet – 11 oktober 2023, kl. 14:14

Den 14 november kl 10-11 inbjuder Tillväxtverket till en digital informationsträff angående kommande utlysning.

Välkommen till ett informationsmöte för er som är intresserade av att söka projektmedel inom någon av höstens utlysningar i Norra Mellansverige. På mötet kommer Tillväxtverket kort att presentera utlysningarna, informera om ansökningsprocessen och om hur deras bedömning av inkomna ansökningar går till. De kommer även ge information om projekthantering av statsstöd, budget och redovisningsalternativ.

Mer information och anmälan hittar ni här på Tillväxtverkets hemida.

Tillbaka