Digital informationsträff om kommande utlysningar från ESF-rådet

Nyhet – 11 oktober 2023, kl. 14:23

Svenska ESF-rådet inbjuder till en digital informationsträff angående kommande utlysningar den 16 november kl 10-11

Välkommen på en digital informationsträff om kommande utlysningar!

Just nu arbetar ESF_rådet med två utlysningar som planeras att öppna den 16 januari 2024. De bjuder in till ett möte för att berätta mer om syftet med utlysningarna, om inriktningar och möjliga insatser i projekt.

Programområde A1: Kompetensutveckling för anställda inom kommunerna och kompletterande aktörer till kommunerna i syfte att stärka deras ställning på arbetsmarknaden t.ex. genom att främja övergången till fast anställning.

Möjliga stödsökanden: Kommuner eller organisationer som arbetar på kommunernas uppdrag.

Programområde A2: Stöd till arbetslösa i försörjningsstöd som Arbetsförmedlingen har konstaterat att de inte når med sina insatser.

Möjliga stödsökanden: Privat/offentliga/civilsamhällesaktörer.

Mer information och anmälan finns på Svenska ESF-rådets hemsida.

Tillbaka