Ungdomars liv och villkor

Förvaltningen bedriver ett ungdomsstrategiskt arbete utifrån strategin Dalarna - Sveriges Bästa Ungdomsregion.

Ungdomars inflytande, delaktighet och villkor

Region Dalarna processleder arbetet med strategin Dalarna - Sveriges Bästa Ungdomsregion, som beslutats av regionen och kommunerna. En viktig del i arbetet är en regelbunden uppföljning av hur unga upplever sina livsvillkor i Dalarnas kommuner. Enkäten kallas LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) och tillhandahålls av Myndigheten för civilsamhälles- och ungdomsfrågor (MUCF).

Dalarna - Sveriges bästa ungdomsregion 2021-2024 (pdf, 14 sidor)

 

 

Hade du nytta av informationen?