Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Samtal om hälsa

Samtal om hälsa är ett material för vårdpersonal på alla nivåer inom hälso- och sjukvården. Använd materialet som stöd för att hjälpa patienter/klienter att förbättra sina levnadsvanor.

Samtal om hälsa bygger på fakta och bedömningar utifrån Socialstyrelsens Nationella riktlinjen för Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor (2018). Till skillnad från tidigare riktlinjer ligger nu fokus på att stödja riskgrupper att förändra ohälsosamma levnadsvanor. Riskgrupper är:

  • Vuxna med kronisk sjukdom, social sårbarhet eller vid flera ohälsosamma levnadsvanor samtidigt.
  • Vuxna som ska genomgå en operation.
  • Barn och unga.
  • Gravida.

Viktigt är dock att hälso- och sjukvården inte bortser från behovet av råd och stöd att förändra levnadsvanor även hos vuxna generellt. 

De flesta rekommenderade åtgärderna, oavsett levnadsvana, består av rådgivande eller kvalificerat rådgivande samtal. Den samtalsbaserade rådgivningen kan också kompletteras med olika typer av tillägg.

Materialet bygger på Personcentrerad vård med ett hälsofrämjande förhållningssätt med patientens delaktighet och samtalsmetoden Motiverande samtal som grund. Ett hälsofrämjande förhållningssätt syftar till att stärka patientens tilltro till sin egen förmåga. En person som kommer till vården behöver uppleva sig lyssnad på och accepterad som den expert den är på sin person och sitt eget liv. På detta sätt bygger vi relationer och låter patientens resurser och kunskap om sin situation komma till användning. Därigenom uppnås både ett bättre resultat och effektivare resursanvändning i vården. 

""""
Fördjupning Samtal om hälsa

Bakgrundsmaterial med fakta, riskgrupper, riskbedömning, rekommenderade åtgärder, dokumentation och länkar.

Öppna fördjupning

Dela:

Hade du nytta av informationen?