Pipett

Forskning

Region Dalarna bedriver en kunskapsintensiv verksamhet. Forskning är en nödvändig del i regionens grunduppdrag för att bidra till kunskapsutveckling, främja ett vetenskapligt förhållningssätt och att bästa tillgängliga kunskap sprids och tillämpas i regionens verksamheter. Forskning bidrar också till att attrahera och behålla kompetenta medarbetare i Dalarna.

Forskning i Region Dalarna

Här hittar du mer information om forskning inom Region Dalarna och Centrum för klinisk forskning Dalarna (CKF).

Mer om forskning

Dela:

Hade du nytta av informationen?