Student på biblioteket

Forskar- och forskarutbildningstjänster

Vill du kombinera forskning eller forskarutbildning med klinisk tjänstgöring? Då har vi tjänster för dig!

Har du en hälso-och sjukvårdsutbildning (exempelvis läkare, fysioterapeut, sjuksköterska, arbetsterapeut etc.)? Har du även ett intresse och önskan att bli forskare, eller som disputerad forskare utveckla mer av din forskning och bidra till att utveckla starka akademiska miljöer i vår region? Skulle du i så fall vilja ha en arbetsvardag som innebär kliniskt arbete i kombination med verksamhetsutveckling och forskning?

Just nu görs flera satsningar i Region Dalarna där vi utlyser forskar/ forskarutbildningstjänster med möjlighet att kombinera klinisk tjänstgöring med forskning. Tjänsterna omfattar 50% klinisk tjänstgöring på kliniken, beroende på profession och specialitet, och 50% forskning/forskarutbildning. Vid Ludvika lasarett finns nu forskar-/forskarutbildningstjänster inom Internmedicin eller Geriatrik och inom Division psykiatri och habilitering i Falun finns en forskartjänst med inriktning psykiatri.

Länkar till annonser finns nedan. Satsningen innefattar totalt 2-3 tjänster i Ludvika och 1 tjänst inom Division psykiatri och habilitering i Falun. Vi vänder oss i detta skede till ett flertal vårdprofessioner.

Dela:

Hade du nytta av informationen?