närbild tandvård

Folktandvården Dalarna

Vi hjälper dig att förebygga och förbättra din tand- och munhälsa i livets alla åldrar. Vi erbjuder allmäntandvård, specialisttandvård och sjukhustandvård. I länet finns 20 allmäntandvårdskliniker och fem specialistkliniker.

När du behöver tandvård

Tandvårdskliniker inom Region Dalarna

Vi kallar patienter enligt fastställd prioriteringsordning vilket innebär ett fokus på akut tandvård, barn- och ungdomstandvård samt färdigställande av vuxna med pågående behandlingar som riskerar behandlingskomplikationer.

Det innebär att du som kanske vill komma på en vanlig undersökning eller inte är i behov av akut tandvård, behöver vänta längre än vad du tidigare är van vid. Du är alltid välkommen att höra av dig via telefon om du har någon fråga.

Från 15 juli 2022 får Folktandvården enligt beslut från Tandvårdsnämnd, möjlighet att erbjuda mer tid för vuxentandvård genom att frångå prioriteringsordningen. Beslutet innebär att friska barn och ungdomar inte blir kallade lika ofta. Dock får inga undanträngningseffekter ske av akut tandvård, av sjuka äldre och riskbarn.

Kontakta din tandvårdsklinik

För att göra vanligt tandvårdsbesök kontaktar du din tandvårdsklinik inom allmäntandvården. Du väljer fritt vilken klinik du vill gå till, det behöver inte vara den som ligger närmast din bostad. Vi erbjuder alla åldrar allt från undersökningar till mer avancerad tandvård, till exempel:

 • Regelbundna undersökningar och förebyggande tandvård
 • Lagningar, rotbehandlingar eller tandutdragningar
 • Professionell tandrengöring/tandstensborttagning
 • Snarkskenor och bettskenor
 • Tandersättningar (protetik), som implantat, broar, proteser

Remiss till specialisttandvård

Har du mer avancerade eller särskilda vårdbehov behöver du remiss till specialisttandvården från allmäntandläkare, läkare eller annan vårdgivare. Specialisttandvården utför hjälp och behandling inom bland annat:

 • Käkkirurgi
 • Käkledsbesvär
 • Rotbehandling
 • Röntgen
 • Specialiserad barn- och ungdomstandvård
 • Tandersättningar
 • Tandlossning
 • Tandreglering

Priser

Innan en undersökning eller behandling påbörjas, ska du få information om kostnaden för åtgärden. Om förutsättningarna för behandlingsförslaget eller kostnaden ändras ska du informeras om detta och om anledningen till ändringen. För barn och ungdomar är besöket gratis till och med det år du fyller 23 år.

Här kan du läsa mer om kostnader för tandvård

Barn och ungdomar

Barn och ungdomar har fri tandvård till och med det år du fyller 23 år. Idag gäller valfrihet för barn och ungdomar vilket innebär att det enskilda barnet eller barnets förälder kan vända sig antingen till Folktandvården Dalarna eller Privattandvården i Dalarna för sin tandvård. Oavsett vårdgivare gäller samma möjlighet att vid behov remittera barn och ungdomar till Folktandvårdens specialisttandläkare.

Tandvårdskliniker för barn- och ungdomstandvård i Dalarna

Tandvårdsstöd vid sjukdom och funktionsnedsättning

Enligt tandvårdslagen ska regionerna erbjuda tandvårdsstöd till personer med mycket stort omvårdnadsbehov, vissa funktionshindrade och sjuka. Stöden finns i tre former. Information om stöden finns på 1177.se

Tandvård i samband med vissa sjukdomar och sjukdomsbehandlingar

Tandvård om du har stort omvårdnadsbehov i dagliga livet

Tandvård om du har en funktionsnedsättning

Akut tandvård

Kontakta i första hand din tandläkare på din tandvårdsklinik. Saknar du egen tandläkare kan du istället ringa växeln 023-49 00 00 så kopplar de vidare till närmsta tandvårdsklinik.

 • Vardagar telefontid kl 8.00–16.00.
 • Kvällar och helger kontakta istället 1177 för rådgivning om vart du ska vända dig.

För kontakt med jourhavande tandläkare under lördag, söndag eller helgdag ring 0102- 49 71 91. Helgjouren har telefontid kl 10.00-12.00. Övriga tider ringer du 1177 för rådgivning om vart du ska vända dig.

Har du frisktandvårdsavtal?

Har du frisktandvårdsavtal kan du söka akut vård vid folktandvårdskliniker i hela Sverige. Kontakta 1177 för besked om vilken klinik som har jour på helgerna.

Tänk på att anmäla det som har inträffat till din klinik där du har tecknat frisktandvårdsavtal. Skicka fakturan till Region Dalarna, Box 398 RD1010
737 26 Fagersta. Ange din avtalstecknande klinik.

Har du råkat ut för en olycka?

Vid tandskada efter ett olycksfall tillämpas de regler som gäller inom det allmänna tandvårdsstödet. Det innebär att patienten eller vederbörandes olycksfallsförsäkring står för patientdelen av kostnaden och Försäkringskassan för sin del enligt gällande förordning.

Om du har slagit ut en tand

På 1177.se finns råd om när en tand slås ut eller skadas.

Till 1177.se

Tandvårdsstöd Dalarna

Är du annan vårdgivare och söker information om tandvårdsstöd?

Till tandvårdsstöd

Hade du nytta av informationen?