AKKtiv KomIgång - Föräldrautbildning om kommunikation och kommunikationsstöd

Datum: 13 oktober 2021 - 13 oktober 2021
Tid: 14:00 - 16:00
Plats: Habiliteringen i Falun

Målgrupp

Föräldrar till barn i förskoleåldern med svårigheter att förstå tal och/eller göra sig förstådda. 

Kostnad

Ingen. 

Syfte

Att få ökad kunskap om hur man som förälder bäst stöttar sitt barns utveckling av kommunikation och språk. 

Innehåll

Konkreta tips på hur man kan arbeta med språk och kommunikation på ett sätt som passar i familjens vardag.
Att lära sig om och hitta AKK – Alternativ och Kompletterande Kommunikationssätt, som passar ert barn och er familj.
Prova att använda kommunikationsstöd i hemmet.
Att träffa andra föräldrar som har barn med kommunikations-svårigheter för att utbyta erfarenheter och lära och inspirera varandra.

Ledare

Logoped och specialpedagog. 

Tider

13 okt, 18 okt, 25 okt, 3 nov, 15 nov, 22 nov, 29 nov, 9 dec 2021, kl 14.00-16.00

Plats

Habiliteringen i Falun. 

Anmälan till

Receptionen, Habiliteringen i Falun, tfn 023-49 05 10 eller via Habiliteringen e-tjänster, 1177 Vårdguiden

Sista ansökan

19 september 2021

Vid frågor

Logoped Merit Niidu, tfn 023-49 05 82

Minst/max antal deltagare

Min 5 / max 8 familjer. 

Tolk

Nej. 

 

Tillbaka

Dela: