Utbildning och fritidsaktiviteter

Habiliteringen arrangerar olika informationstillfällen och aktiviteter i länet.

I kurskatalogen finns ett basutbud av aktiviteter som passar alla, oavsett vilken funktionsnedsättning personen har. Du kan anmäla dig till en eller flera aktiviteter och välja vilken plats du önskar i länet. Kontakta oss gärna om du har egna förslag eller önskemål på kurser.

Sommaraktiviteter i länet arrangeras tillsammans med studieförbund. Kontakta gärna vår konsulent om du har frågor.

Vuxenhabiliteringens utbildningar vänder sig till personal inom kommunernas LSS-verksamheter och särskola som arbetar med vuxna personer med utvecklingsstörning och vissa andra funktionsnedsättningar.

E-utbildning/föreläsning

CP Sverige (extern länk) är en diagnosförening för personer med cerebral pares och deras närstående samt för personer som på olika sätt arbetar för att förbättra situationen för dessa individer. CP Sverige anordnar föreläsningar, konferenser, digitala och fysiska träffar med olika teman relaterat till cerebral pares.

E-autism (extern länk) är en kostnadsfri webbkurs genom Autism- och Aspergerförbundet som är öppen för alla.

Bildstöd

Skapa eget bildstöd gratis på nätet (extern länk)

Bildstöd.se

Papunet

Tid och struktur

Filmer om att jobba med anpassat schema (youtube)

Filmer

Kortare informationsfilmer om Habiliteringen:

  • Vem vi är till för
  • Vilka yrkeskategorier vi är som jobbar här
  • Vad vi gör
  • Var vi finns i länet 

    Informationsfilmer om vad Habiliteringen är

Filmer om Habiliteringen

Hade du nytta av informationen?