Händer på rullstolshjul

Hjälpmedelsshopen

2023 togs beslut om avveckling av Dalarnas hjälpmedelsbutiker. Beslutet påverkar inte personligt förskrivna hjälpmedel.  

Avvecklingen av hjälpmedelsbutikerna i Dalarna förväntas vara klar våren 2024. Hjälpmedelsbutiken som funnits vid Ludvika lasarett stängde den 20 oktober 2023, medan butikerna på Mora lasarett och vid Dalarnas hjälpmedelscenter i Borlänge stänger den 22 december 2023. Butiken vid Falu lasarett stängde 30 april 2024.  

Region Dalarnas hjälpmedelscenter har under hösten 2023 arbetat tillsammans med berörda kliniker och länets kommuner för att se över behov av och säkerställa tillgång till hjälpmedel som behöver finnas tillgängliga i direkt anslutning till utskrivning från lasaretten.

Visningsexemplar av produkter kommer att finnas kvar i visningsmiljöerna, där det också kommer att finnas möjlighet att få tips och råd kring stöd för olika vardagsaktiviteter.

För mer information läs: 
Avveckling av länets Hjälpmedelsbutiker