Pappa och barn kontaktar vården via surfplatta

Logga in på 1177

Vi arbetar aktivt med att utveckla e-hälsa för att ge dig som patient, vårdnadshavare eller anhörig möjlighet att bli mer delaktig in din vård. Genom att vara delaktig i din egen vård och behandling kan din hälsa och välmående förbättras.

Många av de e-hälsotjänster som utvecklas är kopplade till 1177.se där du som patient kan logga in för att till exempel kontakta vården, förnya recept eller läsa din journal. Vi samverkar med landets övriga regioner kring vår gemensamma e-hälsoutveckling.

Genom att logga in på 1177.se kan du snabbt, enkelt och säkert sköta dina vård- och tandvårdsärenden utan att behöva köa i telefon.

Logga in på 1177

Exempel på ärenden du kan utföra

 • Webbtidbokning på vissa mottagningar
 • Läsa din journal
 • Göra ditt hälsoval
 • Läsa, skriva ut eller skicka läkarintyg
 • Förnya recept
 • Förnya hjälpmedel
 • Ta del av vissa provsvar
 • Ta del av läkemedelsförteckning
 • Skicka meddelande till vårdgivare
 • Beställa hemtest klamydia och gonorré
 • Möjlighet till terapi via datorn, t ex KBT och sömnproblem

Dela:

Hade du nytta av informationen?