närbild tandvård

När du behöver tandvård

Vi hjälper dig att förebygga och förbättra din tand- och munhälsa i livets alla åldrar. Vi erbjuder allmäntandvård, specialisttandvård och sjukhustandvård. I länet finns 26 allmäntandvårdskliniker och fem specialistkliniker.

Folktandvården Dalarna under coronapandemin

Sedan 20 mars har Folktandvården Dalarna endast erbjudit akuttandvård på grund av coronapandemin. Nu börjar vi stegvis gå tillbaka till full verksamhet. Till en början handlar det främst om tandvård för barn och ungdomar. Under en lång tid framöver behöver Folktandvården arbeta utifrån den prioriteringsordning som gäller inom Region Dalarna.

Du ska ha varit symtomfri i minst 48 timmar innan du besöker oss. Barn ska högst ha en medföljare vid besöket. I övrigt tillåts inga andra medföljare om inte särskilda skäl föreligger. Om du har en bokad tid hos oss ber vi dig att vänta utanför entrédörren och du är välkommen in till väntrummet tidigast 5 minuter innan din ordinarie besökstid.

Anpassningar under coronapandemin

 • Folktandvården fortsätter att följa Folkhälsomyndigheten rekommendationer för att minska samhällsspridningen av covid-19. Det innebär till exempel att Folktandvården avvaktar med icke akuta behandlingar och uppsökande verksamhet för konstaterade riskgrupper.
 • För att minska risken för smittspridning kallas patienter främst via telefon. Folktandvården vill försäkra sig om att patienter med covid-19-symtom inte besöker klinikerna.
 • Patienter som behöver akut tandvård och som har covid-19-symtom kommer att provtas innan behandling utförs, och vid positivt provresultat, behandlas på särskild tandvårdsklinik som har adekvat skyddsutrustning.
 • Folktandvården följer basala hygienrutiner och anpassar väntrum så att det är möjligt att hålla distans. Patienter ombeds komma till kliniken på angiven besökstid för att minska antalet personer i lokalerna.

Kontakta din tandvårdsklinik

För att göra vanligt tandvårdsbesök kontaktar du din tandvårdsklinik inom allmäntandvården. Du väljer fritt vilken klinik du vill gå till, det behöver inte vara den som ligger närmast din bostad. Vi erbjuder alla åldrar allt från undersökningar till mer avancerad tandvård, till exempel:

 • Regelbundna undersökningar och förebyggande tandvård
 • Lagningar, rotbehandlingar eller tandutdragningar
 • Professionell tandrengöring/tandstensborttagning
 • Snarkskenor och bettskenor
 • Tandersättningar (protetik), som implantat, broar, proteser

Remiss till specialisttandvård

Har du mer avancerade eller särskilda vårdbehov behöver du remiss till specialisttandvården från allmäntandläkare, läkare eller annan vårdgivare. Specialisttandvården utför hjälp och behandling inom bland annat:

 • Käkkirurgi
 • Käkledsbesvär
 • Rotbehandling
 • Röntgen
 • Specialiserad barn- och ungdomstandvård
 • Tandersättningar
 • Tandlossning
 • Tandreglering

Priser

Innan en undersökning eller behandling påbörjas, ska du få information om kostnaden för åtgärden. Om förutsättningarna för behandlingsförslaget eller kostnaden ändras ska du informeras om detta och om anledningen till ändringen. För barn och ungdomar är besöket gratis till och med det år du fyller 23 år.

Här kan du läsa mer om kostnader för tandvård

Barn och ungdomar

Barn och ungdomar har fri tandvård till och med det år du fyller 23 år. Idag gäller valfrihet för barn och ungdomar vilket innebär att det enskilda barnet eller barnets förälder kan vända sig antingen till Folktandvården Dalarna eller Privattandvården i Dalarna för sin tandvård. Oavsett vårdgivare gäller samma möjlighet att vid behov remittera barn och ungdomar till Folktandvårdens specialisttandläkare.

Mer om barn- och ungdomstandvård på 1177 Vårdguiden

Tandvårdsstöd vid sjukdom och funktionsnedsättning

Enligt tandvårdslagen ska regionerna erbjuda tandvårdsstöd till personer med mycket stort omvårdnadsbehov, vissa funktionshindrade och sjuka. Stöden finns i tre former. Information om stöden finns på 1177 Vårdguiden.

Tandvård i samband med vissa sjukdomar och sjukdomsbehandlingar

Tandvård om du har stort omvårdnadsbehov i dagliga livet

Tandvård om du har en funktionsnedsättning

Akut tandvård

Kontakta i första hand din tandläkare på din tandvårdsklinik. Saknar du egen tandläkare kan du istället ringa växeln 023-49 00 00 så kopplar de vidare till närmsta tandvårdsklinik.

 • Vardagar telefontid kl 8.00–16.00.
 • Kvällar och helger kontakta istället 1177 Vårdguiden för rådgivning om vart du ska vända dig.

För kontakt med jourhavande tandläkare under lördag, söndag eller helgdag ring 0102- 49 71 91. Helgjouren har telefontid kl 10.00-12.00. Övriga tider ringer du 1177 Vårdguiden för rådgivning om vart du ska vända dig.

Har du frisktandvårdsavtal?

Har du frisktandvårdsavtal kan du söka akut vård vid folktandvårdskliniker i hela Sverige. Kontakta 1177 Vårdguiden för besked om vilken klinik som har jour på helgerna.

Tänk på att anmäla det som har inträffat till din klinik där du har tecknat frisktandvårdsavtal. Skicka fakturan till Region Dalarna, Box 398 RD1010
737 26 Fagersta. Ange din avtalstecknande klinik.

Har du råkat ut för en olycka?

Vid tandskada efter ett olycksfall tillämpas de regler som gäller inom det allmänna tandvårdsstödet. Det innebär att patienten eller vederbörandes olycksfallsförsäkring står för patientdelen av kostnaden och Försäkringskassan för sin del enligt gällande förordning.

Om du har slagit ut en tand

På 1177 Vårdguiden finns råd om när en tand slås ut eller skadas.

Till 1177 Vårdguiden

Tandvårdsstöd Dalarna

Är du annan vårdgivare och söker information om tandvårdsstöd?

Till tandvårdsstöd

Dela:

Hade du nytta av informationen?