Sjuksköterska håller hand

Nära vård

Nära vård handlar om att flytta vården närmare patienten. Idag utförs mycket av landets vård innanför sjukhusets väggar. Nära vård ska testa andra arbetssätt så att alla, oavsett var man jobbar i vården, ska hjälpas åt och samlas runt patienten.

Initiativet med nära vård utgår från en nationell utredning ”Samordnad utveckling för god och nära vård” som tar upp hur samarbetet mellan regioner och kommuner kan stöttas för att åstadkomma en mer modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård.

Här kan du få en inblick i vad som pågår runt om i Dalarna för att skapa den nära vården.

Svensk hälso- och sjukvård har i ett historiskt perspektiv dominerats av satsningar på akutsjukhus och annan specialiserad vård än primärvård. I internationella jämförelser har svensk vård goda resultat när det gäller medicinsk kvalitet, men faller sämre ut i jämförelser när det gäller kontinuitet, patientdelaktighet och tillgänglighet.

Om vi ska bibehålla eller öka kvaliteten i hälso- och sjukvården, möta de demografiska förändringarna och samtidigt ha kontroll på kostnaderna kan vård och omsorg inte organiseras på samma sätt som i dag.

Det krävs en förändring av strukturen och sättet att organisera för att åstadkomma såväl ökad kvalitet och patientdelaktighet som bättre tillgänglighet och effektivare resursutnyttjande. Primärvården har en central roll i hälso- och sjukvårdssystemet. Forskning visar att en stärkt primärvård har goda förutsättningar att bidra till en jämlik hälsa i befolkningen.

Det svenska hälso- och sjukvårdssystemet måste reformeras så att mer resurser styrs till de delar i systemet som har goda förutsättningar att hantera både närhet till patienter och komplexiteten i sjukdomstillstånd och förebyggande arbete. En förstärkning av primärvården, såväl den del som har region som huvudman som den del som har kommunen som huvudman, är nödvändig. Särskilt viktigt är det att förbättra vården och omsorgen för dem med större behov (SOU 2018:39).

Frågor och svar

I ett första steg är det testverksamheter, vilket innebär att det dels sker i begränsad omfattning och dels över begränsad tid. Vi kommer att starta ett Mobilt Team i Hedemora och Långshyttan, ett Psykosocialt Team i Avesta och Hedemora och en Hälsofrämjande verksamhet i båda kommunerna.

Pilotprojektet är en samverkan mellan vårdcentralerna i södra Dalarna, Avesta lasarett och kommunerna. Vi arbetar tätare ihop och kontakterna mellan oss ökar. Du som patient eller anhörig som kommer att beröras av pilotprojektet ska inte behöva göra något extra för att detta ska fungera med gott resultat.

Det vi nu gör i södra Dalarna pågår på flera platser i landet. Vi i Dalarna är inte först och vi är långtifrån sist ut. Det finns överlag en insikt om att vården måste utvecklas för att komma närmare dig som patient och befolkning.

Som det ser ut idag kommer de olika testverksamheterna att pågå i ca ett år. Verksamheten kommer att följas noggrant på flera olika sätt, inte minst hur patienterna som blir berörda upplever denna förändring. En större utvärdering kommer att ske under våren 2020.

Sofia Jarl

"Dalarna i framkant med Ny nära vård"

Sofia Jarl, (C) regionråd med ansvar för hälso- och sjukvården i Dalarna.

Läs hela artikeln
Pia Aronsson

"Jämlik och nära vård är viktigt"

Pia Aronsson (v), vice ordförande i omsorgsstyrelsen Avesta kommun.

Läs hela artikeln
Emelie Forslund

"Vården blir mer nära hemmet"

Emelie Forslund, enhetschef Hedemora sjukvårds- och rehabiliteringspersonal samt medicinskt ansvarig sjuksköterska på omsorgsförvaltningen, Hedemora kommun

Läs hela artikeln

Dela:

Hade du nytta av informationen?