Avesta och Hedemora

Nära vård är ett pilotprojekt och förändringsarbete mellan Avesta kommun, Hedemora kommun och Region Dalarna. Syftet är att pröva nya arbetssätt inom vården som bidrar till ökad tillgänglighet, delaktighet och kontinuitet för patienten.

De arbetssätt som Nära vård ska pröva i Avesta och Hedemora är mobilt team och hälsofrämjande arbete.

Anna-Klara Levin

Mobila team till Hedemora i sommar

Anna-Klara Levin berättar mer om arbetssättet med mobila team.

Mobila team ger ökad trygghet
Solbritt Andersson

Ökad trygghet med mobila team

Solbritt Andersson, patientrepresentant, ser att mobila team ger ökad trygghet för patienten.

Fördelar med mobila team
Hälsofrämjandeteamet

Vår hälsa påverkas av många olika faktorer som vi själva kan förändra.

Läs mer om arbetet med folkhälsan i Avesta och Hedemora.

Här är hälsan i fokus

Dela:

Hade du nytta av informationen?