Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

Johanna Bergeå, Jennie Gustavsson, Camilla Karlsson och Cecilia Ljungkvist Holm ingår i regionens hälsofrämjandeteam.

Hälsofrämjandeteamet

Förbättrad folkhälsa, ökad tillgänglighet och en mer jämlik hälsa i samhället är målen för hälsofrämjandeteamets arbete.

Hälsofrämjandeteamet består av två hälsopedagoger, en hälsovetare och en folkhälsostrateg. Hälsofrämjandeteamet är en del av ett samverkansprojekt mellan Region Dalarna, Avesta kommun och Hedemora kommun. Projektets mål är att förbättra folkhälsan, öka tillgängligheten och arbeta för en jämlik hälsa i samhället.

Förebyggande insatser

Hälsofrämjandeteamet arbetar på individ, grupp och samhällsnivå med hälsofrämjande och förebyggande insatser för befolkningen. Arbetet är strategiskt i linje med större globala, nationella och regionala mål och riktlinjer så som de globala målen och folkhälsopolitiskamålen, vilket bidrar till hållbar samhällsutveckling utifrån flera dimensioner.

Arbete i samverkan

Hälsofrämjandeteamets arbete handlar om kartläggning och samverkan med olika samhällsaktörer. Nyckeln i ett hälsofrämjande arbete är god samverkan mellan såväl region som kommun och privata aktörer. Vi måste samverka för att uppnå en god och jämlik hälsa i kommunerna. 

Kontakta hälsofrämjandeteamet

På individ- och gruppnivå finns hälsofrämjandeteamet för dig som är i behov av att förändra en eller flera levnadsvanor som till exempel överviktsproblematik, stress, trötthet, behov av att komma igång med träning. Deltagandet är valfritt och kostnadsfritt. Hälsofrämjandeteamet utgår från dig som individ och fokuserar på dina möjligheter och resurser. Både privatpersoner och samverkansaktörer kan kontakta hälsofrämjandeteamet.

De levnadsvanor som har störst betydelse för att vi människor blir sjuka är att använda tobak, dricka för mycket alkohol, att röra sig för lite och att äta ohälsosamt. Det goda med levnadsvanorna är att du själv kan påverka dem. Om du vill så hjälper vi dig gärna eftersom det är viktigt för din hälsa.

6 snabbtips för bättre hälsa:

  1. Öka din rörelse till exempel genom att ta trapporna i stället för hissen, ta cykeln istället för bilen eller kliva av bussen en hållplats tidigare
  2. Tobaksstopp
  3. Minska alkoholintaget
  4. Ät regelbundet, gärna tre huvudmål och ett till tre mellanmål
  5. Återställ balansen mellan stress och återhämtning
  6. Se till att få god sammanhållen sömn

Vill du förbättra din hälsa? Vår hälsa påverkas av många olika faktorer som vi själva kan förändra.

Under våren har Avesta och Hedemora fått sina fyra vägledare som ska stötta oss medborgare att förbättra våra levnadsvanor.

En bärande pelare i pilotprojektet Nära vård är en bred satsning på folkhälsan. Målgrupper är i första hand barn och unga, barn och unga med funktionshinder och deras familjer samt nyanlända och asylsökande. Men alla är välkomna till Hälsofrämjandeteamet i Avesta och Hedemora.

– När vi nu startar pilotprojektet har vi hälsopedagoger och folkhälsovetare på Avesta lasarett och asylhälsan i Hedemora.  Hälsopedagoger och folkhälsovetare är för oss en ganska ny kategori medarbetare i direktmötet med medborgarna.

Avesta och Hedemora har nära 40 000 invånare som delar på ett lasarett och fem vårdcentraler. Region Dalarnas kartläggningar visar att södra Dalarna ligger högt när det gäller hjärtsvikt, diabetes, rörelsehinder, psykisk ohälsa och missbruk. Kommunerna har även hög andel nyanlända som riskerar att ligga efter i hälsofrågor.

Hos Hälsofrämjandeteamet möter du vägledare som arbetar utifrån ditt perspektiv och fokuserar på dina möjligheter och resurser då vår hälsa påverkas av många olika faktorer som vi själva kan förändra. Teamet finns till för dig som är i behov av att förändra en eller flera levnadsvanor. Exempelvis: överviktsproblematik, stress, trötthet, behov av att komma igång med träning mm. Du behöver inte en remiss utan blir hänvisad från din vårdcentral. Du kan även på egen hand direkt söka upp vägledarna för stöd och rådgivning, deltagandet är kostnadsfritt.

– Vårt mål är helt enkelt en friskare befolkning. Avlastar vi sjukvården sparar vi också skattepengar och kan lägga kraft där det verkligen behövs, förklarar Lis Linnberg som leder delprojektet Hälsofrämjande inom Nära vård.

Liknade projekt har funnits i andra regioner i landet som har visat goda resultat, som t ex Region Västmanland som jobbat med hälsocenter under tio år.

– Vi vet att vi måste arbeta uppsökande och kreativt. Det är nödvändigt att nå medborgare på andra ställen som skolor, företag, asylboende och föreningar. Vi kommer garanterat även att ha stor nytta av idrottsrörelsen.

Dela:

Hade du nytta av informationen?