Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

Anna-Klara Levin

Mobila team ger ökad trygghet

Vem har inte någon gång längtat efter gamla tiders trygga distriktssköterska som kan sin hembygd - och sina patienter, deras krämpor och besöksadresser utan och innan. Nu är han och hon på väg tillbaka i form av Mobila team som kommer att införas i Hedemora på försommaren.

Hedemoras Mobila team kommer att jobba nära kommunens hemtjänst och vårdcentralerna i Hedemora respektive Långshyttan.

Anna Klara Levin som är ansvarig från Region Dalarna ser en mängd fördelar:

– Vi täcker ett gap och blir en brygga mellan hemtjänsten och vårdcentralen, ungefär som gamla tiders distriktssköterska. Vi kan se varandras journaler, vi kan skriva journaler direkt i hemmet och vi kommer att ha gemensamma planeringsträffar där vi bestämmer åtgärder.

– Antalet hembesök kommer att öka. Patienten behöver inte åka in till vårdcentralen för enkla provtagningar, vi kan på plats kontrollera hur medicineringen fungerar och framför allt se hur patienten mår.

– Den stora vinsten för våra medborgare i Hedemora är ökad trygghet både för patienter och anhöriga. 

Region Dalarna har sneglat på hur Mobila team fungerat i Region Skåne, där man arbetat med rörliga team under flera år med gott resultat.

Nyttan tillfaller främst äldre medborgare, de som har kroniska sjukdomar och personer som är svårt sjuka. Och inte minst alla oroliga anhöriga. Region Dalarnas mobila team skänker trygghet och signalerar att regionen tar ansvar.

– När verksamheten rullar i gång med full kraft betyder det också att antalet besök i slutenvården kommer att minska.  Våra medborgare ska inte behöva åka in till lasarettet eller vårdcentralen i onödan för att få hjälp, säger Anna Klara Levin.

  1. Har du fått en vårdplan som innebär att du förstår och känner delaktighet i vården
  2. Stämmer din läkemedelslista? Förstår du varför du äter dina mediciner, har du kontroll på dosering och hur länge du ska äta medicinerna? Vet du när din medicinering ska omprövas nästa gång?
  3. Upplever du biverkningar av din behandling? I så fall, informera genast din läkare eller sjuksköterska.
  4. Vet du vem som är din fasta vårdkontakt? Om inte, fråga vem du ska vända dig till om du har frågor om din vårdplan eller läkemedelsbehandling.

Dela:

Hade du nytta av informationen?