Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

Solbritt Andersson

Stora fördelar med mobilt team för patienten

Solbritt Andersson som är patientrepresentant i projektgruppen Nära Vård ser bara fördelar med ett mobilt team. Tryggheten att få vara kvar hemma samt att få lära känna den vårdpersonal man möter ser hon som stora fördelar.

Många multisjuka patienter behöver söka vård ofta. Framför allt för äldre personer kan det vara mycket slitsamt att behöva ta sig fram och tillbaka till vårdcentralen. Att då istället kunna få hjälp av det mobila teamet direkt i hemmet tror Solbritt Andersson kommer att underlätta mycket. Patienterna kommer att spara både tid och energi när de får hjälp på hemmaplan.

– En del kan inte köra bil och måste få hjälp med transport till vårdcentralen. Andra är så dåliga att de idag inte orkar ta sig till sjukhuset, säger hon.

Solbritt Andersson menar att den ökade tryggheten är den största fördelen med ett mobilt team:

– Tryggheten att få vara kvar hemma är väldigt viktig. Det är lättare att känna sig utsatt på sjukhuset eller vårdcentralen. På hemmaplan upplever de flesta att de har mer kontroll över situationen. 

Att dessutom få lära känna den vårdpersonal man möter är en annan viktig aspekt.

– När du besöker en vårdcentral vet du inte vem du kommer att få träffa. Det är en trygghet att veta vem det är som kommer. Att få möta samma människor innebär även att du inte behöver berätta hela din sjukdomshistoria gång på gång, säger Solbritt Andersson.

Att vårdpersonal och patient lär känna varandra underlättar både för de som arbetar i det mobila teamet och för patienten. Att vårdpersonalen känner till patientens bakgrund gör att den snabbare och direkt på plats i många fall kommer att kunna bedöma vilken insats som kan behövas; reglera medicinering till exempel.

Solbritt Andersson ser bara fördelar med det mobila teamet.

– Jag kan inte se något annat än positivt med ett mobilt team. Det är ett bra exempel på när sjukvården ser till patientens bästa och anpassar sig efter patientens behov.

Dela:

Hade du nytta av informationen?