Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

Utvecklar nära vård i Hedemora

Emelie Forslund, enhetschef för Hedemoras sjukvårds- och rehabiliteringspersonal samt medicinskt ansvarig sjuksköterska på omsorgsförvaltningen, Hedemora kommun. Deltar i projektet Nära Vård med mobilt team och är tillsammans med primärvården ansvarig för mobila teamets uppbyggnad och pilotprojekt.

Varför är projektet Nära vård viktigt för din kommun?

– Det är viktigt att testa och utröna hur framtidens vård ska fungera i Hedemora. Vi lever längre och fler blir mer svårt sjuka. Om vi fortsätter arbeta på samma sätt som idag kommer inte personalresurserna att räcka till. 

Varför behövs det här projektet?

– Det blir färre platser på lasaretten och därför måste vi jobba för att ha vården mer nära hemmet. Vi behöver även stärka samverkan mellan primärvård, slutenvård och kommunen och vi ska jobba för en sömlös vårdkedja och personcentrerad vård. Vid de brister som identifierats kring hemsjukvård och primärvård har det ofta varit kommunikationen som brustit och det har varit oklarheter kring ansvarsfrågan. Förhoppningsvis kan det undvikas vid ökad samverkan och ett mer flytande gemensamt ansvar. 

Vilka vinster kommer detta projektet att ge?

– Om vi kan säkerställa en god vård i trygg hemmiljö så bidrar det i sig till något positivt för patienten. Ur ett arbetsgivarperspektiv är en viktig vinst möjligheten att öka förståelsen personalen emellan. Vi har en bra hemsjukvård idag men genom att samverka och anpassa oss mer efter patienten kan vi förhoppningsvis utveckla hemsjukvården och primärvården ytterligare.

Dela:

Hade du nytta av informationen?