Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

Dalarna i framkant med Ny Nära vård

Sjukvården i Sverige är under omställning. Vården har goda medicinska resultat men uppföljningar visar på brister i kontinuitet och tillgänglighet samt att det finns stora skillnader mellan olika grupper när det gäller vård och hälsa.

– Med pilotprojektet Nära vård i södra Dalarna är vi med i den förändring som måste ske över hela landet för att vi ska klara framtiden, säger Sofia Jarl, C, regionråd med ansvar för hälso- och sjukvården i Dalarna.

Kartan som visar strukturen för traditionell hälsovård och sjukvård är på väg att ritas om. Gamla symboler, skalor och invanda vägar måste brytas upp.

Statliga utredningar har slagit fast att för att klara att möta de behov som kommer med nya demografiska utmaningar (befolkningen blir äldre och lever längre med sina sjukdomar och många kommer från andra länder) så måste kartan för hälsosystemet ritas om.

Primärvården, tänk vårdcentraler, är den del som har bäst förutsättningar att lösa medborgarnas vårdbehov. Primärvården ska förstärkas och tillsammans med sjukhus och kommunala insatser fungera dygnet runt och mer samordnat.

Har du ont i örat och i stortån ska det inte vara så att du träffar vården för örat på måndag och sedan åka tillbaka på onsdag för att få vård för stortån. Och vill du sluta röka ska du snabbt och enkelt få hjälp.  

I dag vänder sig en stor andel av patienterna till akutmottagningar. Bland annat därför att det är svårt att snabbt få tid i primärvården.

Sofia Jarl är bestämd:

– Det handlar om medborgarens väl och ve. Vi ska ge rätt hjälp i rätt tid, och vi måste utnyttja all den kompetens som finns inom vården på bästa sätt. Tittar man på hela Dalarna är vi kanske framme om fem-tio år. Nu pågår flera försök i projektform i södra Dalarna som, om de faller väl ut, vi vill sprida vidare till övriga kommuner och i regionen.

– Vi ska lära oss av de som ligger steget före i vissa projekt, och där har vi ett bra samarbete och utbyte av erfarenheter. Vi måste alla vara beredda på förändringar.

Dela:

Hade du nytta av informationen?