Om du inte är nöjd med vården

Dina synpunkter kan bidra till att vården blir bättre och säkrare. Du kan lämna synpunkter eller klaga på något du upplevt inom vården både som patient och närstående.

Synpunkter eller förslag på förbättringar är viktiga och kan hjälpa till att förbättra rutiner och organisation inom vården. Vill du lämna synpunkter eller klaga tar du kontakt med den mottagning där du fick vård. Detta gäller all vård; hälso- och sjukvården samt tandvården.

Kontakta mottagningen där du fick vård

Kontakta i första hand den mottagning eller vårdenhet där du har fått vård och behandling. De har en skyldighet att ta emot och svara på dina klagomål och synpunkter. Du kan välja om du vill prata med personalen som du träffade eller med chefen för verksamheten.

Kontaktuppgifter till vården (länk)

Du ska få svar på dina klagomål eller synpunkter så snart som möjligt. Svaret till dig ska lämnas till dig så att du förstår det. Du kan få svar muntligt, genom ett telefonsamtal eller möte, eller skriftligt.

Lämna synpunkter på vården i Region Dalarna

Du kan du lämna synpunkter, beröm och klagomål på vården och tandvården i Region Dalarna via länken nedan.

Synpunkter, beröm och klagomål (länk till formulär)

Få hjälp av Patientnämnden

Om du inte vill kontakta din vårdgivare kan du istället vända dig till Patientnämnden. Patientnämnden är helt fristående från hälso- och sjukvården.

Telefontider hos Patientnämnden:

Du är välkommen att ringa oss kl. 06:00-22:00 alla dagar utom storhelger. Du får en uppringningstid då vi kontaktar dig.

Synpunkter på vården

Anmälan kan ske genom att

  • Logga in på 1177.se. Välj andra övriga tjänster Patientnämnd och ärendetyp A.
  • Fylla i blanketten "Anmälan synpunkter på vården" som finns under rubriken blanketter på denna sida. Mejla ifylld blankett till patientnamnden@regiondalarna.se
  • Skriva ut blanketten "Anmälan synpunkter på vården" som finns under rubriken blanketter på denna sida. och skicka in den till Patientnämnden Dalarna, Box 712, 791 29 Falun.

Du kan vända dig till Patientnämnden i Dalarna om dina synpunkter gäller hälso- och sjukvård som utförs i länet.

Patientnämnden tar emot klagomål, synpunkter eller frågor när det gäller:

  • regionens hälso- och sjukvård
  • kommunal hälso- och sjukvård
  • privata vårdgivare som har avtal med Region Dalarna
  • tandvård som utförs av Region Dalarna
  • privata tandläkare som enligt avtal åtagit sig barn- och ungdomstandvård

Om du har varit med om något som du inte är nöjd med kan du vända dig till oss med dina synpunkter. Oavsett vad ditt ärende handlar om kan du alltid ringa och rådgöra med Patientnämndens handläggare/tjänstemän. Om du vill kan du vara anonym.

Kontakten är kostnadsfri och du avgör om och hur du vill gå vidare med dina synpunkter. Om du önskar handläggning av dina synpunkter kommer vi i dialog överens om formen för detta, samt bevakar att du mottar svar från vården på dina synpunkter eller frågor. Patientnämndens handläggare och politiska ledamöter är neutrala och omfattas av samma sekretessregler som hälso- och sjukvårdspersonal.

Handlingar och protokoll (länk)

Patientnämnden - enkätresultat från verksamheten (pdf, 4 sidor)

Patientnämnden - enkätresultat från patienter (pdf, 10 sidor)

Patientnämndens uppgift är att stödja dig som patient eller närstående i dina kontakter med vården. Det kan till exempel handla om att ge dig den information du behöver för att ta tillvara dina intressen inom vården eller underlätta dina kontakter med vårdpersonal inom hälso- och sjukvård samt tandvård. Det övergripande syftet med Patientnämndens arbete är att stärka patientens ställning i vården genom att uppmärksamma patienters upplevelser. Verksamheten är fristående, opartisk och regleras enligt Lag om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården 2017:372. Handläggare vid Patientnämndens kansli gör inga medicinska bedömningar eller ställningstagande till om vårdgivaren har gjort rätt eller fel. Patientnämnden övertar inte ditt ärende, men bevakar att du får svar från berörd klinik.

Patientnämnden utser stödpersoner till patienter som vårdas enligt lagarna om psykiatrisk tvångsvård samt lagen om smittskydd. Uppdraget räknas som ett arvoderat fritidsuppdrag.

Rollen som stödperson handlar om att vara en medmänniska att prata med och besöka patienten regelbundet. Träffarna kan bestå av en gemensam fikastund, en promenad eller mindre utflykt. Du har även rätt att närvara vid förhandling i Förvaltningsrätten om patienten vill det. En stödperson ska inte ersätta vårdpersonal och har inget ekonomiskt eller juridiskt ansvar.

Kontakta Patientnämnden om du vill bli stödperson.

Om du inte är nöjd med vården

På 1177 Vårdguiden finns mer information.

Berätta om du inte är nöjd

Dela:

Hade du nytta av informationen?