Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

interiör

Lyft för arkitektur, form och designfrågor

Region Dalarna arbetar för att stärka och höja statusen för arkitektur, form och designfrågorna i länet genom ett projekt finansierat av Statens Kulturråd.

Arkitektur, form och design bidrar till hur vi mår och trivs och hur människor och samhället fungerar. Området berör vår vardag och påverkar oss både i utformning av gemensamma miljöer och mer subtilt genom attityder. Ur medborgarperspektiv är området angeläget för samhällsutvecklingen och kulturlivet.

Region Dalarna vill belysa arkitektur, form och design som kulturfrågor och värdera dem som andra kulturformer. Projektet inom arkitektur, form och design ska:

  • föreslå en organisatorisk hemvist för design och arkitektur regionalt
  • skapa förutsättningar för samverkan mellan regionala aktörer inom arkitektur och design både inom offentliga och privata nätverk
  • skapa förutsättningar för nätverksträffar mellan yrkesverksamma inom arkitektur och design
  • skapa arenor för publik verksamhet inom arkitektur och design med särskilt fokus på barn och unga​

Dela:

Hade du nytta av informationen?