""

Arkiv

Dalarnas folkrörelsearkiv och Arkivcentrum Dalarna har ett regionalt uppdrag att driva arkivverksamhet och stöds med bidrag från regionen.

Arkivcentrum Dalarna

Arkivcentrum Dalarna har uppdrag att driva ett näringslivsarkiv, främja forskning samt vara ett forum för näringslivshistoria i länet. På Arkivcentrum förvaras, vårdas och tillgängliggörs handlingar från företag, organisationer och enskilda med anknytning till länets näringsliv. Största arkivet är från Stora Enso AB, vilket är landets största sammanhållna enskilda företagsarkiv.

Dalarnas Folkrörelsearkiv

Dalarnas Folkrörelsearkiv arbetar med att dokumentera, samla in, ordna och bevara handlingar som tillhör eller har tillhört länets föreningsliv. I arkivet finns handlingar, foton, fanor, banderoller och standar från drygt 3700 olika föreningar. Här finns även arkiv inlämnade från länets kommuner. Arkivets uppgift är att långtidsbevara, vårda och tillgängliggöra det kulturhistoriska material som folkrörelse- och föreningslivets organisationer i Dalarna har skapat.

Dela:

Hade du nytta av informationen?