""

Vi främjar bibliotekens utveckling

Länsbibliotek Dalarna är stöd och samarbetspartner åt länets folkbibliotek. Verksamheten bekostas av regionen och staten med Region Dalarna som huvudman.

Konkret arbetar länsbiblioteket med att ordna fortbildning för bibliotekspersonal, stödja utvecklingsarbete genom att söka projektmedel och driva utvecklingsprojekt, stödja biblioteken i gemensamma frågor, men även genom stöd till det enskilda biblioteket i utvecklings- och verksamhetsfrågor.

Samordning och omvärldsbevakning är områden där länsbibliotekets nätverk på lokal, regional och nationell nivå är viktiga tillgångar. Länsbiblioteket kompletterar bibliotekens medieförsörjning och samordnar transportlösning
så att medier kan cirkulera i länet.

Dela:

Hade du nytta av informationen?