""

För ett levande filmlän

Region Dalarna är huvudman till Film i Dalarna som är ett regionalt resurscentrum för film med uppdrag att främja filmkulturell verksamhet.

Regionen fördelar regionala medel samt stöd från statens kulturråd till Film i Dalarna via samverkansmodellen.

Film i Dalarna verkar för ett levande filmlän utifrån den rörliga bilden som konstart, pedagogiskt verktyg och näring. Uppdraget handlar om att utveckla och stödja filmkulturell verksamhet inom områdena: barn och ungdom, produktion och visning/evenemang, vilket bland annat sker genom:

  • Stöd till pedagogiskt arbete för barn och ungdomar för att öka möjligheten att uppleva och skapa med rörlig bild, både i skolan och på fritiden.
  • Stöd till filmare och filmproduktioner med anknytning till länet.
  • Arrangemang och stöd till filmfestivaler, filmvisningar och premiärer i samarbete med länets biografer.
  • Skapa förutsättningar för att filmarbetare ska kunna verka och bo i Dalarna.

Film i Dalarna ingår i det nationella nätverket Filmregionerna där Sveriges 19 regionala resurscentrum för film är medlemmar.

Dela:

Hade du nytta av informationen?