""

Hemslöjden i Dalarna

Dalarnas hemslöjdsförbund har ett regionalt uppdrag att bedriva hemslöjdsfrämjande verksamhet i Dalarna och är huvudman för hemslöjdskonsulenterna.

Hemslöjdskonsulternas verksamhet omfattar kulturarv, kunskapsförmedling och näring. De arbetar med information och rådgivning, utbildningar och kurser, utställningar och utvecklingsprojekt för slöjden i hela länet.

Hemslöjd bidrar till ett hållbart samhälle med naturmaterial, tekniker och återbruk. Genom att upplysa om slöjdens kunskaper och naturliga material bidrar Hemslöjdskonsulenterna till ökad medvetenheten om en hållbar utveckling av samhället.

Hemslöjd är gränsöverskridande och global med en mångfald av tekniker och traditioner. Hemslöjd förenar också nutid och tradition, lokal särprägel med slöjdarens skaparlust.

Slöjdade föremål är präglade av handens arbete och kunskap om material och teknik – att arbeta med slöjd är kreativt och inspirerande.

Dela:

Hade du nytta av informationen?