""

Konst

Region Dalarna har i uppdrag att arbeta med konst.

Konst och kultur reflekterar vår samtid, samtalar om våra livsvillkor samt ger oss nya perspektiv i formandet av vårt framtida samhälle. Begreppet konst inkluderar bildkonst, till exempel måleri, foto och skulptur samt gränsöverskridande uttryck såsom performance, community art och konceptuell konst.

Bild och form Dalarna

Bild och form Dalarna har det regionala ansvaret för konst, arkitektur, form och design. Fokus för uppdraget är professionella och samtida uttryck inom bild- och formområdet.

Uppdraget är dels att stödja, främja och utveckla bild- och formområdet i hela länet genom samverkan med aktörer och institutioner på både kommunal, regional och nationell nivå vilket framför allt sker via konsulentverksamheten.

I uppdraget ingår även att förvalta, utveckla och förmedla regionens konstinnehav genom att gestalta verksamheternas lokaler samt att arbeta med konst vid om-, till- och nybyggnationer av regionens fastigheter. Ansvariga för detta är verksamhetsutvecklare och konsthandläggare.

VideoGUD

För att tillgängliggöra aktuell videokonst för den breda allmänheten finns ett antal visningsstationer i det offentliga rummet. VideoGUD drivs av Gävleborgs, Uppsala och Dalarnas regioner. 

Konsten i våra lokaler

I och i anslutning till regionens lokaler får du ta del av den konstsamling som vi medborgare äger tillsammans. Meningen är att med konst skapa välkomnade och trivsamma miljöer.

Avesta art

Region Dalarna ger bidrag till konstutställningen Avesta Art som visar samtidskonst i den gamla järnbrukshyttan Verket. Avesta Art har ambitionen att beröra och störa våra sinnen i harmoni och/eller kontrast med industriarvet.

Mer om konst

På samverkanswebben Plus finns information som vänder sig till dig som yrkesverksam kulturskapare eller arrangör.

Samverkanswebben Plus

Dela:

Hade du nytta av informationen?