Civilsamhället

I arbetet med kultur- och bildningsplanen har regionen dialog med länets civilsamhälle.

Dalarna har en stark tradition och historia av ett mångsidigt folkbildnings- och folkrörelseliv. Den ideella sektorn har stor betydelse för folkhälsa och livskvalitet. Att människor kan förenas och arbeta i egna organisationer för sina värden eller intressen är en viktig demokratisk och samhällsutvecklande funktion för länet. Enligt regeringens definition är civilsamhället ”en arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen.” Det är ofta tack vare det ideella föreningslivet eller enskilda personers idéer och initiativ som stora delar av kulturutbudet blomstrar. Under processen med att ta fram den regionala kultur- och bildningsplanen har länets civilsamhälle därför inbjudits till särskilda dialoger där en mängd förslag och idéer diskuterats, vilka i flera fall även påverkat skrivningarna i planen.

Utvecklingsmöjligheter 2019-2022

Under de närmaste åren vill Region Dalarna stärka civilsamhällets kraft i samhällsutvecklingen och arbetet med sociala innovationer samt och verka för en jämställd fördelning av bidrag och projektstöd.

Hade du nytta av informationen?