Workshop Formveckan Foto: Henrik Hanson

Professionella kulturskapare

Kultursamverkansmodellen tas fram i samråd med länets fria professionella kulturskapare.

I ett samhälle där konst och kultur är en del av vardagen för alla, istället för ett privilegium för ett fåtal, behövs ett brett och till och med spretigt utbud där kulturen tar plats på oväntade arenor och i nya format. Flera kulturaktörer kan göra punktinsatser i både mindre och större skala. Professionella kulturskapare inom alla konst- och hantverksområden bidrar till ett reflekterande samhälle och ger både barn, ungdomar och vuxna möjligheter till upplevelser och inspiration. De flesta kulturskapare bor i storstadsregionerna men Dalarna tillhör ett av få län utanför dessa som har större inflyttning än utflyttning av kulturskapare.

Enligt kultursamverkansmodellen ska kulturplanen tas fram i samråd med länets fria professionella kulturskapare. Enligt rekommendationer från KLYS, Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd, har Region Dalarna bildat Rådet för fria kulturskapare där representanter från de fyra konstområdena ord, ton, bild/form och scen/film träffas för att diskutera hur förutsättningarna för att bo och verka i Dalarna kan förbättras. Regionen kallar rådet till möten några gånger per år och minnesanteckningar publiceras på webben. Dialog med kulturskapare sker också genom länskulturinstitutionerna.

Utvecklingsmöjligheter 2019-2022

Under de närmaste åren vill Region Dalarna främja kulturskapares villkor att bo och verka i Dalarna och stimulera till en större mångfald av kulturskapare.

Medlemmar i Dalarnas kulturskaparråd

Jon Karlsson, regissör, Sundbornsteater/Folkteatern i Dalarna
Omid Massali, designer, styrelseledamot Svensk Form Dalarna
Matilda Haritz-Svensson, konstnär/keramiker, ordförande i Konst i Dalarna
Linda Forsman, koreograf och dansare
Bo Olsson, musiker
Torbjörn Lundgren, författare, Sveriges författarförbunds ombud i Dalarna
Täpp Lars Arnesson, fäbodbrukare, författare, föreläsare

Dela:

Hade du nytta av informationen?