Museer

Region Dalarna driver både museiverksamhet i egen regi och är stiftare till Dalarnas museum.

Dalarnas museum

Dalarnas museum är länsmuseum i Dalarna och organiserat i en stiftelse med Region Dalarna och Dalarnas Fornminnes och Hembygdsförbund som huvudmän.

Dalarnas museum jobbar i nära samarbete med skola, studieförbund, hembygdsrörelsen, hemslöjden, kommuner och Länsstyrelsen samt fungerar som ett nav för lokala museer.

Museet har en omfattande verksamhet: arkeologi, kulturmiljövård, program, utställningar, konst och en tydlig regional verksamhet. Här finns bland annat en stor samling av dalmålningar, folkmusik, dräkter och textilier samt grafik. Föremålen speglar regionens samlade kulturarv med inom historia, tradition och kultur.

Mentalvårdsmuseet

Mentalvårdsmuseet förmedlar och förvaltar psykiatrihistoria utifrån Säters sjukhus perspektiv och lämnade artefakter och källor. Museet är också beläget på Skönviksområdet i Säter inom sjukhusområdet. Verksamhetens mål är att öka kunskapen om psykiatrihistoria och psykisk sjukdom och på så sätt motverka eventuell rädsla och känsla av främlingskap inför till synes avvikande människor och beteenden.

Medicinhistoriska museet

Museet drivs av den ideella föreningen Medicinhistoriska Museets Vänförening i Falun och finns i Nisserska huset nedanför Falu Lasarett.

Dela:

Hade du nytta av informationen?