Musik

Regionen arbetar för att främja musiklivet, stimulera utbyten och samarbeten inom hela musikområdet.

Folkmusikens hus

Folkmusikens hus är ett resurs- och kompetenscentrum för folkmusik och folkdans med syfte att bevara, berätta och berika.

Verksamheten drivs som ideell förening med bidrag från stat, landsting och tio dalakommuner med ett regionalt musikuppdrag för folk- och världsmusik samt ett nationellt och regionalt folkbildningsuppdrag för Studieförbundet Bilda.

Folkmusikens hus arbetar med att göra länet till ett spännande och egensinnigt kulturlandskap, där mötet mellan en rik och mångskiftande kulturhistoria och det moderna och utblickande erbjuder unika möjligheter till både konstnärlig och regional utveckling.

Folkmusikens hus ligger i Rättvik och i lokalerna visas både permanenta och tillfälliga utställningar. Här drivs också ett audiovisuellt arkiv för folkmusik och folkdans.

Folkmusikens hus är huvudman för Ethno, världens största ungdomsläger för folkmusik, och medarrangör av Bingsjöstämman.

Musik i Dalarna

Musik i Dalarna är en stiftelse med Region Dalarna som huvudman med två verksamhetsområden: Dalasinfoniettan och Musik Barn och Unga.

Målet för Musik i Dalarnas verksamhet är att ge länets invånare musikupplevelser genom att erbjuda konserter, musikteater och andra musikarrangemang.

Dalasinfoniettan med 28 musiker erbjuder konserter i hela länet med både orkesterverk och kammarmusik. En del av verksamheten är Dalasinfoniettans kör som är projektbaserad.

Musik Barn och Unga erbjuder konserter med frilansgrupper och Dalasinfoniettan från förskola till gymnasium och folkhögskola. Musik Barn och Unga arrangerar tävlingarna Musik Direkt och Musica Akustica samt initierar och stödjer musikprojekt för ungdomar.

Musik i Dalarna är också huvudman för den förberedande musikerutbildningen under yrkeshögskolan vid Musikkonservatoriet Falun samt det regionala resurs- och produktionscentret Dalapop.

Dela:

Hade du nytta av informationen?