Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

Skolor

Utbildning är en av de främsta hälsofaktorerna. Region Dalarna vill stimulera och möta människors nyfikenhet och lust till lärande genom att driva fyra egna skolor.

Det behövs alternativa skolformer där alla får växa utifrån sina behov och förutsättningar. Genom att utjämna utbildningsklyftor och nå nya målgrupper bidrar folkhögskolan till ett förebyggande folkhälsoarbete.

Folkhögskolor

Regionen är huvudman för tre folkhögskolor: Fornby, Malung och Mora. Varje folkhögskola bestämmer självständigt över vilka kurser man anordnar och vilken profil man har på sin skola och man är inte bunden till fastställda läroplaner. Folkhögskolan är en studieform för vuxna med en nedre åldersgräns på 18 år. Folkhögskolorna finansieras genom stadsbidrag och landstingsbidrag.

Ytterligare fyra folkhögskolor i länet får finansiellt stöd från landstinget: Brunnsviks, Leksands, Sjöviks och Västanviks folkhögskola.

Musikkonservatoriet

Landstinget är huvudman för Musikkonservatoriet i Falun. Musikkonservatoriet bedriver förberedande utbildningar till musikhögskolan på såväl gymnasial som eftergymnasial nivå. Skolan bildades för att fylla det glapp som fanns i utbildningsväsendet mellan den kommunala musikskolan och musikhögskolan.

Folkhögskolan får statsbidrag till sina kurser. Det statliga stödet anges i Förordningen om statsbidrag till folkbildningen.

Det statliga stödet ska:

  • Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.
  • Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen.
  • Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildningsnivån i samhället.
  • Bidra till att bredda och öka delaktigheten i kulturlivet.

Dela:

Hade du nytta av informationen?