Dalateatern

Dalateatern är regionens länsteater och drivs i stiftelseform med Region Dalarna som stiftare och ensam huvudman.

Dalateatern har sina scener och administrativa ledning i anslutning till Kulturhuset tio14 i Falun. Teatern har en fast ensemble som turnerar i länets alla kommuner och gästspelar även utanför länet. Teatern utgör även ett stöd till länets amatörteatergrupper.

Dalateatern spelar teater för barn, ungdom och vuxna. Teaterns egenproducerade repertoar kompletteras genom samarbeten med fria kulturproducenter i och utom länet gällande soppteater, barnteaterlördagar, nycirkus och dans.

Dalateatern tar emot gästspel, ordnar föreläsningar och andra aktiviteter. Samarbete sker med andra kulturinstitutioner i och utanför länet.

Dela:

Hade du nytta av informationen?