Arkitekturkollo. Foto: Henrik Hansson

Bild och form

Region Dalarna arbetar med att stärka bild- och formområdet i länet.

Lager på lager

Lager på lager är ett utforskande konstprojekt som genomförs i Stadsparken i Falun. Här kan du läsa mer om de olika konstupplevelserna som finns att ta del av i parken. 

Om Lager på lager

I bild- och formområdet ingår bildkonst, hit räknas måleri, teckning, grafik, foto och skulptur, samtida och gränsöverskridande uttryck såsom performance, community art och konceptuell konst. Bild- och form inkluderar också arkitektur, konsthantverk, form och design. Dessa uttryck reflekterar vår samtid, samtalar om våra livsvillkor samt ger oss nya perspektiv i formandet av vårt framtida samhälle.

Vem har länsuppdraget i Dalarna?

Bild och form Dalarna och Avesta Art innehar uppdragen att främja tillgången av professionell bild- och formverksamhet i länet.

Utvecklingsmöjligheter för området 2019-2022

Region Dalarna vill stärka bild- och formområdet i länet samt etablera arkitektur, form och design som ett regionalt verksamhetsområde.

Hade du nytta av informationen?