Konst, form, design och gestaltad livsmiljö

Till området räknas till exempel måleri, teckning, grafik, konsthantverk, foto och skulptur men även mer samtida och gränsöverskridande uttryck såsom performance, community art och konceptuell konst samt utformning och utveckling av produkter, tjänster, processer, byggnader och miljöer.

Lager på lager

Lager på lager är ett utforskande konstprojekt som genomförs i Stadsparken i Falun. Här kan du läsa mer om de olika konstupplevelserna som finns att ta del av i parken. 

Om Lager på lager

Upplevelser av och processer med dessa uttryck hjälper oss att reflektera över vår samtid, att samtala om våra livsvillkor samt att ge oss nya perspektiv i formandet av vårt framtida samhälle.

Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön.

Vem har länsuppdraget i Dalarna?

Bild och form Dalarna och Avesta Art ansvarar för den professionella bild- och formverksamheten i länet.

Utvecklingsmöjligheter för området under 2023-2026

Region Dalarna vill

  • utveckla infrastrukturen för konst, form och design,
  • bidra till inkluderande livsmiljöer genom konst, arkitektur, form och design samt
  • utveckla det pedagogiska arbetet.

Hade du nytta av informationen?