Litteratur som konstform

Region Dalarna främjar utvecklingen av litteratur som konstform.

Berättelser och litteratur ligger till grund för många andra konstformer. Litteratur och läsning kan ge livsupplevelser. Dalarna har ett stort litterärt kulturarv och många nutida författare kommer från landskapet eller har valt att bosätta sig i Dalarna.

Som regionalt kulturområde är litteraturen som konstform, alltså inte biblioteks-, litteratur- och läsfrämjande, nytt för Region Dalarna sedan staten år 2015 beslutade att litteraturen skulle ingå i samverkansmodellen inom befintliga ekonomiska ramar. Sedan planperioden 2016-2018 prövar regionen olika arbetssätt i projektform för att hitta sin regionala roll. År 2017 genomfördes en kartläggning av litteraturen som konstform som sammanfattar infrastrukturen inom litteraturområdet i Dalarna. Syftet var att skapa ett underlag att använda för att utforma en strategi/stärkt infrastruktur för litteraturområdet i Dalarna.

Vem har länsuppdraget i Dalarna?

Region Dalarnas kultur- och bildningsförvaltning innehar uppdraget att främja litteratur som konstform. Olika arbetssätt testas i projektform.

Utvecklingsmöjligheter för området 2019-2022

Region Dalarna vill besluta om strategiska regionala insatser för att utveckla litteraturen som konstform.

Dela:

Hade du nytta av informationen?