Scen från Bergtagna. Foto: Per Eriksson

Teater

Region Dalarna främjar tillgången av professionell teater i länet och stärker strukturen för produktion av teater för unga.

Teater är en konstform som syftar till att agera, berätta, framställa eller förevisa historier, idéer och/eller känslor inför en publik. Teatern har en unik roll som kommunikatör, från konstnär till publik och kan genom dess form behandla både svåra frågor och vara en källa för inspiration och glädje. I Dalarna skapas och arrangeras föreställningar av både yrkesverksamma och som fritidssysselsättning. Produktionen av professionell teater görs framförallt av länsteatern och ett antal fria grupper. Arrangörerna i länet består av ett stort antal aktörer från civilsamhället, kommuner och företag. För arrangörerna är de fria producenterna av teater och scenkonst från hela landet en viktig aktör liksom nationella nätverk som Riksteatern.

Vem har länsuppdraget i Dalarna?

Stiftelsen Dalateatern innehar uppdraget att främja tillgången av professionell teater i länet.

Utvecklingsmöjligheter för området 2019-2022

Region Dalarna vill främja det angelägna samtalet och stärka infrastrukturen för produktionen av teater för barn och unga i länet.

Dela:

Hade du nytta av informationen?