Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

Projektstöd

Region Dalarna disponerar cirka 45 miljoner kronor per år av det statliga anslaget 1:1 för regional tillväxt. Medlen ska finansiera regionala projekt.

Tillsammans med europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), europeiska socialfonden (ESF) och andra finansiärer är dessa medel en grundläggande förutsättning för att kunna genomföra Dalastrategin.

Ett av projektverksamhetens viktigaste mål är att bygga upp resurser för en positiv utveckling av länets näringsliv i samverkan med andra aktörer.

Projekt med projekstöd 2018

För närvarande pågår ett åttiotal projekt med beviljat belopp på cirka 90 miljoner kronor. I samband med att nya Region Dalarna bildas kommer ytterligare cirka 27 miljoner kronor årligen av anslaget att överföras till regionen från Länsstyrelsen i Dalarna. Dessa medel används i huvudsak som direkt stöd till företag.

Sök projektmedel senast 15 januari

Sista ansökningsdag är 15 januari 2020 för projekt som ska söka medfinansiering från Region Dalarna i Interreg Sverige-Norge programmet med utlysningsperiod 15 januari-15 februari.

Plus

Är du samarbetspartner eller nyfiken på att veta mer?

Mer om projektfinansiering

Dela:

Hade du nytta av informationen?