Energi, klimat och miljö

Vi arbetar med att utveckla och driva energiarbete i regionen mot en energieffektiv samhällsbyggnad. Syftet är att minska beroende av fossila drivmedel, få en energieffektiv fordonsflotta och en transportsnål fysisk planering.

Arbetet med energifrågor driver vi i projektform under namnet Energikontor Dalarna med finansiering från Energimyndigheten. Energikontoret ska bidra till att regionens energiarbete får en starkare politisk förankring samtidigt som energi- och klimatfrågan blir mer integrerad i regionens tillväxtarbete.

Energikontoret driver bland annat projekt för att främja energieffektivisering i små- och medelstora företag. Energikontoret har även den samordnande rollen som regional utvecklingsledare gentemot de kommunala energi- och klimatrådgivarna.

Plus

Är du samarbetspartner eller nyfiken på att veta mer?

Mer om energi, klimat och miljö

Dela:

Hade du nytta av informationen?