Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

kvinna med hörapparat

Lika villkor för personer med funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning är en naturlig och oundviklig variation hos en befolkning. Landstinget ska vara ett föredöme i arbetet med att underlätta för personer med funktionsnedsättning att leva på samma villkor som andra.

Det är inte individerna i befolkningen som är funktionshindrade utan det uppstår i mötet mellan personen med funktionsnedsättning och den omgivande miljön. Funktionshinder är själva den begränsning en funktionsnedsättning innebär. Det kan vara svårigheter att klara vardagen själv; att vara delaktig i arbetslivet, i fritids- och kulturaktiviteter eller i demokratiska processer.

Vård på lika villkor, närhet och tillgänglighet har särskild betydelse för personer med funktionsnedsättning.

Dela:

Hade du nytta av informationen?