Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

Funktionshinderrådet

Funktionshinderrådet i Dalarna (FRID) tar tillvara funktionsnedsattas och handikappades behov och synpunkter och verkar för att funktionhinder- och handikapporganisationers sakkunskap förmedlas till landstingets och kommunernas olika nämnder.

Funktionshinderrådet är en samverkans- och kontaktkanal mellan funktionshinderorganisationer i länet, landstinget och Region Dalarna. Rådet består av 14 ledamöter; tre förtroendevalda från landstinget, tre från Region Dalarna och åtta representanter från handikapprörelsen i länet. Funktionshinderrrådet är också remissinstans i frågor som rör funktionshinder/handikapp.

I rådet finns 32 organisationer representerade enligt 5-gruppsprincipen: två representanter för medicinskt funktionshindrade, två representanter för rörelsehindrade, en från syn, en från hörsel och en från psykiskt funktionshindrade. Ytterligare en representant från unga funktionshindrade tillkommer. HSO:s kanslichef och landstingets hjälpmedelschef är ständigt adjungerade.

Funktionshinderrådet har landstingsrådet som ordförande och sammanträder minst fyra gånger per år. Två gånger årligen bjuds ordförande i länets handikapporganisationer in. 

Funktionshinderrådet har ansvar för Byggruppen som granskar landstingets om- och nybyggnation ur funktionshinderperspektiv.

Exempel på ärenden

  • hälso- och sjukvårdens organisation, arbetssätt och tillgänglighet
  • hjälpmedel
  • kommunikationer
  • budgetfrågor
  • prioriteringar

Dela:

Hade du nytta av informationen?