Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

Integration

Dalarna ska vara en välkomnande och öppen region som står för mångfald och tolerans. En region där jämställdhet och mångfald är drivkrafter för sysselsättning och entreprenörskraft.

För att främja integration och hjälpa nyanlända flyktingar att komma in i samhället driver vi projektet Vägen in i samarbete med Länsstyrelsen Dalarna. Vägen in arbetar med fem samverkansområden:

  1. Vägen till arbete
  2. Vägen till språk och utbildning
  3. Vägen till en god och jämlik hälsa
  4. Vägen till bostad
  5. Vägen till social sammanhållning och delaktighet

Vägen in är ett femårigt projekt (2015–2020) som utgår från en regional överenskommelse mellan Region Dalarna, Länsstyrelsen Dalarna, Landstinget Dalarna, Arbetsförmedlingen, Högskolan Dalarna, Försäkringskassan, Almi företagspartner, Migrationsverket, Företagarna och länets samtliga kommuner.

Plus

Är du samarbetspartner eller nyfiken på att veta mer?

Mer om integrationsfrågor

Dela:

Hade du nytta av informationen?