Internationellt arbete

Region Dalarna ska medverka till att länet blir en attraktiv region och samarbetspartner. Vi arbetar för att stimulera ett ökat internationellt kunskapsutbyte i för länet viktiga utvecklingsfrågor.

Genom att delta i europeiska nätverk, organisationer och projekt kan vi utveckla Dalarna. Samarbete med andra länder öppnar för affärs-, kompetens- och kulturutbyten och ger oss kunskap om hur människor i andra delar av världen hanterar möjligheter och problem. Ökat inflöde av idéer och nya tankesätt kan resultera i kreativa lösningar för de utmaningar länet har.

EU:s fonder och program samt stöd från möjliggör samarbete mellan människor i olika länder och bidrar till att innovativa utvecklingsprojekt kan genomföras.

Vi är en del av Central Sweden

Vårt arbete inom regional utveckling på EU-nivå sker via samverkansorganisationen Central Sweden. Samarbetet handlar om att öka Dalarnas möjligheter att påverka politiska beslut inom EU på olika nivåer. Central Sweden arbetar för att förverkliga medlemmarnas regionala utvecklingsstrategier och program ur ett EU-perspektiv. Central Sweden är en ideell förening där Region Dalarna, Region Örebro och Region Gävleborg samverkar. Kontoret ligger i Bryssel.

Vi söker ny kontorschef för Central Sweden

Brinner du för EU frågor och vill bidra till att stödja regionalt utvecklingsarbete utifrån de möjligheter som EU-samarbete kan tillföra? Vi söker nu dig som vill leda vårt kunniga och engagerade kontor i Bryssel och fortsätta utveckla samarbeten och verksamhetsfrågor. Läs mer om tjänsten och gör din ansökan på Region Örebros webbplats. 
Sista ansökningsdag 2020-05-24

Dela:

Hade du nytta av informationen?