Europeiska utvecklingsfonden (ERUF)

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) har satt upp målet "Investering för sysselsättning och tillväxt" för programperioden 2021-2027. Region Dalarna samarbetar med flera andra regioner för att ta fram ett förslag på både ett regionalt program och ett nationellt program för att sprida pengarna på ett klokt sätt.

Så ser processen för Regionalfonden Norra Mellansverige ut

2 april 2020 kom regeringens erbjudande om att ta fram förslag till åtta regionala program och ett nationellt, för Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) inom målet Investering för sysselsättning och tillväxt för programperioden 2021-2027.

Region Dalarna accepterade erbjudandet Enligt regeringens beslut ska förslagen lämnas in senast den 31 december 2020.

Regionala strategiska dokument, så som den socioekonomiska analysen för ESF och ERUF, Regionala utvecklingsstrategier och Innovationsstrategier kommer utgöra grunden för programmets inriktning.

En arbetsgrupp har bildats med representanter från Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Värmland samt Tillväxtverket. Gruppen koordineras av Ann-Christin Gagge för Norra Mellansverige.

En process har inletts med tematiska dialoger om programgeografins utmaningar och behov och den 10 juni bjöd de regionala utvecklingsdirektörerna in partnerskapet till ett informationsmöte om programmet och framtagandeprocessen. Partnerskapet består av de aktörer som ska involveras i framtagande och genomförande av programmet, till exempel kommuner, länsstyrelser, högskolor och universitet, näringslivsfrämjare, kluster, science parks med flera i de innovationsstödjande systemen och arbetsmarknadens parter med flera.

Vår ambition är att ha en så öppen och transparent process som möjligt i framtagandet och kommer att använda oss av denna webbsida på Region Dalarna webbplats i kommunikationen med externa aktörer och för att lägga upp dokumentation.

 

Kontakt

Ann-Christin Gagge
Koordinator ERUF Norra Mellansverige 2021-2027
ann-christin.gagge@regiongavleborg.se
073-274 27 88

 

Skrivargrupp

Åsa Ängsback
asa.angsback@regiondalarna.se
070-622 63 66

Helen Vogelmann
helen.vogelmann@regionvarmland.se
072-121 72 67

Lina Andersson
lina.e.andersson@regiongavleborg.se
076-125 73 03

 

 

Dela:

Hade du nytta av informationen?