Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

Näringslivsutveckling

Ett bra företagsklimat är viktigt för Dalarna. Vi arbetar för att skapa ett gynnsamt företagsklimat för en mångfald av entreprenörer och företag i länet.

Ett bra företagsklimat kan innebära att företag i länet hittar rätt kompetens att anställa eller att det finns miljöer (till exempel fysiska platser, nätverk eller samarbeten) där företag kan utvecklas. Ett bra företagsklimat gör att företagen mår bra, regionen blir attraktiv, inflyttningen ökar och fler betalar skatt. Det betyder i sin tur att det blir mer att fördela när det kommer till skola, vård och omsorg.

Miljöer där företag kan utvecklas (så kallade innovationsmiljöer) är betydelsefulla för tillväxten i Dalarna. Vi jobbar för att stödja och stärka dessa miljöer.

Vi arbetar också för att stärka företagens och näringslivets förmåga att förnya sig och utveckla en konkurrenskraft mot mot andra företag i Sverige och övriga världen.

Inom forskning och innovation har vi prioriterat fyra områden där vi ska utveckla spetskom­petens, produkter och tjänster:

  • Avancerad industri
  • Energieffektivt samhällsbyggande
  • Hälsa och välfärd
  • Innovativ upplevelseproduktion

Dessa områden ska möta de utmaningar vi har i länet och sätta Dalarna på den internationella kartan.

Plus

Är du samarbetspartner eller nyfiken på att veta mer?

Mer om näringslivsutveckling

Dela:

Hade du nytta av informationen?