Familj som går över en äng

Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2020

Inom Dalarnas regionala serviceprogram jobbar vi för att alla invånare, företagare och besökare i länet ska ha rimlig tillgång till kommersiell service.

Inom Dalarnas regionala serviceprogram jobbar vi för att alla invånare, företagare och besökare i länet ska ha rimlig tillgång till kommersiell service.

Dalarnas regionala serviceprogram, RSP, finansieras av Landsbygdsprogrammet via Tillväxtverket, samt Region Dalarna.

Målet med serviceprogrammet att det ska finnas förutsättningar att driva företag, handla mat, tanka bilen, ta ut kontanter, skicka och hämta paket och använda internettjänster på landsbygden. Serviceprogrammet ska ta särskild hänsyn till behoven hos äldre och personer med funktionsvariationer. Serviceprogrammet stödjer också kommunerna i arbetet med att planera servicen på landsbygden.

Sedan 2014 har flera projekt för utveckling av kommersiell service startats upp av en arbetsgrupp för serviceprogrammet. I arbetsgruppen samverkar aktörer från kommuner, föreningar, organisationer och myndigheter. Nu närmar sig slutet av programperioden 2014 till 2020 och det arbetas aktivt för ett kommande program, att ta till vara på erfarenheter och samtidigt blicka framåt. Region Dalarna kommer fortsatt att vara en resurs för samordning och kunskapsutbyten under nästa programperiod som sträcker sig mellan 2021 och 2027.

Nyheter RSP

2 oktober 2020

Datasamverkan för bättre tillgänglighet till pakettjänster och nya utlämningsformer

Nyhet

Projektet Nationell ombudsplattform har i en förstudie kartlagt förutsättningarna för att dela information inom paket- och logistiktjänster och testat lokalt anpassade lösningar kring utlämning och omlastning av paket.

18 september 2020

Dalabänken vill öka servicen på landsbygden

Nyhet

Den 15 september arrangerade Tankesmedjan Dalarnas Framtid ett digitalt seminarium. Flera av Dalarnas riksdagsledamöter, den så kallade ”Dalabänken” deltog och informerade om vilka berättade om vilka frågor de vill prioritera fram till valet 2022, där den ökade servicen på landsbygden gick som en röd tråd genom samtalet.

18 september 2020

Tillväxtverket förbättrar sin plattform för geografiska analyser

Nyhet

Pipos är Tillväxtverkets plattform för geografiska analyser. Pipos används för att ta fram underlag där geografiska avstånd har betydelse för befolkning och företag och nu kommer verktyget i en ny version som ska underlätta för tjänstepersoner på Region Dalarna och i Dalarnas kommuner att hitta analyser som är kopplade till en geografisk plats.

18 september 2020

Grängesberg, Sollerön och Svärdsjö testar BID-modell för att utveckla servicen på landsbygden

Nyhet

Hur ska Grängesberg, Sollerön och Svärdsjö behålla sina invånare, ge dem en fungerade kommersiell service och inte minst öka attraktionen för sin bygd? Svaret på frågan ska utrönas i projektet SERVICE BID – levande orter med smarta servicelösningar.

10 juni 2020

Region Dalarna aktualiserar investeringsbidraget – ett stöd till kommersiell service

Nyhet

Både Region Dalarna och Länsstyrelsen Dalarna förvaltar stöd till kommersiell service som riktar sig till företag på landsbygder. Nu är Länsstyrelsens medel till investeringar slut men behovet fortsatt stort.

5 juni 2020

Kan hemsändningsbidraget användas för att hjälpa riskgrupper i karantän pga Corona?

Nyhet

Personer över 70 år uppmanas nu att så långt som möjligt undvika folksamlingar som kan uppstå i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler. Tillväxtverket bedömer att uppmaningen från Folkhälsomyndigheten faller inom ramen för förordningens syfte att underlätta för människor i områden där servicen är gles och som inte kan ta sig till affären.

24 mars 2020

Service BID-Levande orter med smarta servicelösningar

Nyhet

Nu är vi igång med projektet Service BID-Levande orter med smarta servicelösningar. Vi vill stärka kommersiell och offentlig service i tre orter i Dalarna genom att jobba utifrån BID-modellen (Business improvement district)

24 mars 2020

Tillväxtverket uppmärksammar Lanthandlarföreningen i Dalarna

Nyhet

Butiker i Dalarna samverkar.

23 mars 2020

Dags att söka särskilt driftstöd för 2020

Nyhet

Stödet är för små dagligvarubutiker i glesa bygder, där förutsättningarna är begränsade för att kommersiella aktörer ska kunna bidra till att skapa en god tillgång till kommersiell service.

23 mars 2020

Vad som händer med RSP och pengarna efter 2020

Nyhet

Efter 2020 kommer vi att befinna oss i ett mellanläge i väntan på en ny nationell strategi för den regionala tillväxtpolitiken. RSP kommer att befinna sig i detta glapp några månader i början av 2021.

Logotyp Europeiska jordbruksfonden

Dela:

Hade du nytta av informationen?