Familj som går över en äng

Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2020

Inom Dalarnas regionala serviceprogram jobbar vi för att alla invånare, företagare och besökare i länet ska ha rimlig tillgång till kommersiell service.

Inom Dalarnas regionala serviceprogram jobbar vi för att alla invånare, företagare och besökare i länet ska ha rimlig tillgång till kommersiell service.

Dalarnas regionala serviceprogram, RSP, finansieras av Landsbygdsprogrammet via Tillväxtverket, samt Region Dalarna.

Målet med serviceprogrammet att det ska finnas förutsättningar att driva företag, handla mat, tanka bilen, ta ut kontanter, skicka och hämta paket och använda internettjänster på landsbygden. Serviceprogrammet ska ta särskild hänsyn till behoven hos äldre och personer med funktionsvariationer. Serviceprogrammet stödjer också kommunerna i arbetet med att planera servicen på landsbygden.

Arbetet med att utveckla service på landsbygden i Dalarna sker genom samverkan. Regelbundet samlas ett 30-tal aktörer från kommuner, föreningar, organisationer och myndigheter i arbetsgruppen för serviceprogrammet. Denna samverkan har startat flera projekt för utveckling. Region Dalarna är här en resurs för samordning och kunskapsöverföring.

Nyheter RSP

10 juni 2020

Region Dalarna aktualiserar investeringsbidraget – ett stöd till kommersiell service

Nyhet

Både Region Dalarna och Länsstyrelsen Dalarna förvaltar stöd till kommersiell service som riktar sig till företag på landsbygder. Nu är Länsstyrelsens medel till investeringar slut men behovet fortsatt stort.

5 juni 2020

Kan hemsändningsbidraget användas för att hjälpa riskgrupper i karantän pga Corona?

Nyhet

Personer över 70 år uppmanas nu att så långt som möjligt undvika folksamlingar som kan uppstå i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler. Tillväxtverket bedömer att uppmaningen från Folkhälsomyndigheten faller inom ramen för förordningens syfte att underlätta för människor i områden där servicen är gles och som inte kan ta sig till affären.

24 mars 2020

Service BID-Levande orter med smarta servicelösningar

Nyhet

Nu är vi igång med projektet Service BID-Levande orter med smarta servicelösningar. Vi vill stärka kommersiell och offentlig service i tre orter i Dalarna genom att jobba utifrån BID-modellen (Business improvement district)

24 mars 2020

Tillväxtverket uppmärksammar Lanthandlarföreningen i Dalarna

Nyhet

Butiker i Dalarna samverkar.

23 mars 2020

Dags att söka särskilt driftstöd för 2020

Nyhet

Stödet är för små dagligvarubutiker i glesa bygder, där förutsättningarna är begränsade för att kommersiella aktörer ska kunna bidra till att skapa en god tillgång till kommersiell service.

23 mars 2020

Vad som händer med RSP och pengarna efter 2020

Nyhet

Efter 2020 kommer vi att befinna oss i ett mellanläge i väntan på en ny nationell strategi för den regionala tillväxtpolitiken. RSP kommer att befinna sig i detta glapp några månader i början av 2021.

18 mars 2020

Slutrapport för processledning klar

Nyhet

Sammanfattning av slutrapport processledning Regionala serviceprogrammet 2016-2019.

20 januari 2020

Kommunernas serviceplaner

Nyhet

En aktuell serviceplan är en förutsättning för att Region Dalarna ska ta eventuella beslut om ekonomiskt stöd till lanthandeln, eller initiativ som syftar till att behålla den servicen som en lanthandel kan erbjuda.

16 januari 2020

Alla svenska storbanker måste erbjuda uttag av kontanter över hela landet

Nyhet

Enligt beslut från Sveriges Riksdag måste banker och kreditinstitut kunna erbjuda kontanthantering. Syftet med den nya lagen är att behålla möjligheterna att faktiskt kunna betala med kontanter, speciellt för de grupper som inte kan hantera andra betalningssätt.

11 december 2019

Nyhetsbrev nr 2, 2019

Nyhet

Läs om vad som händer i arbetet Samverkan för utveckling av service i landsbygder.

Dela:

Hade du nytta av informationen?