Alla svenska storbanker måste erbjuda uttag av kontanter över hela landet

Nyhet – 16 januari 2020, kl. 22:35

Enligt beslut från Sveriges Riksdag måste banker och kreditinstitut kunna erbjuda kontanthantering. Syftet med den nya lagen är att behålla möjligheterna att faktiskt kunna betala med kontanter, speciellt för de grupper som inte kan hantera andra betalningssätt.

Den nya lagen innebär att de största bankerna, med en inlåning över 70 miljarder kronor, måste kunna säkra tillgången till bankomater och kontor eller platser för insättning av kontanter över hela landet. Post- och telestyrelsen ska enligt regeringens förslag övervaka att bankerna uppfyller kraven om att erbjuda kontanttjänsterna. Det handlar bland annat om antal, placering, öppettider och avgifter. Lagen kommer att träda i kraft 2021, och sedan tillkommer en omställningstid för bankerna.

Tillbaka

Dela: